Plan B is een coöp van zelfstandig onderzoekers, kunstenaars, uitvinders, wetenschappers, filosofen, technici, hackers, dwarse denkers, wereldverbeteraars... Zij delen een visie over nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, open kennis en andere waarden die zich niet direct in geld laten uitdrukken. Vraag ze naar hun ideale werkomgeving en ze beschrijven dezelfde plek: een laboratorium, een atelier, een veelzijdige werkplaats die inspireert, waar alles gemaakt kan worden en waar geestverwanten rondlopen die af en toe meedenken en -helpen. Een plek die open staat voor iedereen en waar de grens tussen bezoeker en onderzoeker opzettelijk vaag is.

Plan B ondersteunt uiteenlopende projecten 'tot nut van het algemeen'. Te denken valt aan citizen science, experimentele kunst, erfgoedherstel m.b.v. crowdsourcing, de ontwikkeling van kleinschalige duurzame technieken, onderzoek naar nieuwe democratische modellen, decentrale economie, open source soft- en hardware, enzovoorts.
Daarnaast schept Plan B voorzieningen voor experiment, voor ontwikkeling en voor het delen van kennis, onderling en met het grote publiek. Eventuele winst wordt benut om projecten te ondersteunen die in de visie van de coop passen en die op geen andere wijze financiering vinden.

Plan B is de organisatie achter ondermeer De WAR en Universiteit Amersfoort, gevestigd in het laatste beetje van de voormalige Willem-III-kazerne in Amersfoort. Op deze plek ontwikkelt de coöp een duurzame vrijruimte voor onderzoek.